פרויקט השאלת ספרי הלימוד הינו פרויקט מרכזי במערכת החינוך

במרכז התכנית:

•           הקלה משמעותית בנטל הכלכלי המושת על ההורים- חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה.

•           סדר וארגון של רכישת הספרים לפני תחילת שנת הלימודים.

•           שיפור משמעותי של הליך הבקרה ואכיפת הנחיות משרד החינוך לשימוש בספרי לימוד מאושרים.

•           הקניית ערך חינוכי וחברתי בקרב התלמידים- שוויון בין התלמידים.

•           חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר.

•           פיתוח תחושת האחריות האישית.

על פי התוכנית ישלמו הורי התלמידים תשלום שנתי במסגרת "תשלומי הורים" המאושרים בוועדת החינוך של הכנסת עבור רכישת ספר הלימוד. גובה התשלום (בעת פרסום חוזר זה) הוא עד 280 ₪ בבתי הספר היסודיים ועד 320 ₪ בבתי הספר העל יסודיים. משמעות הדבר הוא חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה.

בסוף שנת הלימודים ישאירו התלמידים את ספרי הלימוד שלהם לטובת שימוש התלמידים הצעירים מהם. התלמידים יקבלו בתחילת שנת הלימודים את כלל ספרי הלימוד מהם ילמדו במהלך השנה.

ההצטרפות לתכנית מותנית באישור 60% מההורים.

חוזר מנכ"ל

אתר או"ח

טופס הצטרפות